📢 امکان انجام آزمون های پایان یافته

دانش آموزان و اولیاء گرامی

امکان انجام آزمون ها و آزمونک هایی که تاریخ پایان آنها به اتمام رسیده است به سامانه اضافه گردید و از طریق منوی آزمون‌ها => آزمون‌های برگزار شده و آزمون‌ها => آزمونک‌های برگزار شده و لینک‌های زیر و در دسترس می باشد

آزمون‌های برگزار شده   آزمونک‌های برگزار شده

 

با تشکر


تاریخ اطلاعیه: جمعه، 13 آبان 1401
📢 امکان تغییر رتبه و تراز آزمون ها

قابل توجه دانش آموزان و اولیاء گرامی

به علت اینکه امکان انجام آزمونهای پایان یافته به سامانه اضافه گردید این امکان وجود دارد که بعد از شرکت کردن آن دسته از دانش آموزانی که از آزمون جا مانده اند، رتبه و تراز شما عزیزان تغییر کند. لذا از شما خواهشمند است در این باره توجه بیشتری فرمایید

یا تشکر


تاریخ اطلاعیه: جمعه، 13 آبان 1401
آزمون‌های فعال (13)
ریاضی پایه نهم - فصل چهارم
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه نهم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: دوشنبه، 23 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هشتم-فصل چهارم
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هشتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: یکشنبه، 22 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هفتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: شنبه، 21 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه نهم - فصل سوم (پیشرفته)
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه نهم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: دوشنبه، 16 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هفتم - فصل سوم(پیشرفته)
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هفتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: یکشنبه، 15 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هفتم-فصل سوم
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هفتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: یکشنبه، 15 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هشتم-فصل سوم(پیشرفته)
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هشتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: یکشنبه، 15 آبان 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هفتم - فصل دوم
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هفتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: جمعه، 29 مهر 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هشتم- فصل دوم (پیشرفته)
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هشتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: جمعه، 29 مهر 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه نهم- فصل دوم
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه نهم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: جمعه، 29 مهر 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هشتم- فصل اول
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هشتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: چهارشنبه، 27 مهر 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه نهم- فصل اول
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه نهم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: چهارشنبه، 27 مهر 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
ریاضی پایه هفتم - فصل اول
استاد: آقای سامان حسن خان پور
پایه : پایه هفتم
مبلغ: 10,000 تومان
شروع: چهارشنبه، 20 مهر 1401 ساعت 00:00
پایان: جمعه، 30 دی 1401 ساعت 00:00
164

آزمون‌های برگزار شده

496

دانش آموزان

6

اساتید

3

آموزشگاه‌ها

اساتید

صفحه شخصی اساتید